مطالب آموزشی

تیراندازی دقیق با چشم انسان آغاز و به پایان می‌رسد. شما تنها می‌توانید چیزی را هدف قرار دهید که توان دیدنش را دشاته باشید. در صورت عدم‌استفاده از محافظ خوب برای چشم در زمان رفتن به میدان تیراندازی و/یا به دست گرفت اسلحه‌ی گرم حرفه‌ی شما به عنوان تیرانداز چندان به طول نخواهد انجامید.

مؤلفه‌های زیادی در هنگام تیراندازی نقش ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حائز توجه، میدان دید شما است. همان‌طور که بسیاری می‌دانند، ابزار مورد استفاده فرد بسیار مهم است، اما از آن مهم‌تر چگونگی دیدن هدف توسط تیرانداز است که می‌تواند دقت تیراندازی را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد. اینکه شما با یک چشم شلیک می‌کنید یا با دو چشم اهمیت بسیاری بسته به موفقیت شما دارد.

در این مقاله به امواج ناگهانی ناشی از شکست دیوار صوتی و آشنایی با اصطلاحات در این زمینه می پردازیم

کوتاهی و بلندی لوله از موارد مهم و تاثیر گذار در دقت سلاح است که مورد برداشت ها و تحلیل های مختلف و باعث شایع شدن برخی اشتباهات در بین تیراندازان می شود در این مقاله به بررسی این مورد پرداخته می شود.

تیراندازان همواره یکی از توقعاتی که از سلاح خود دارند دقت است اما برای این فاکتور تعریف درستی وجود ندارد و بسیاری از سنجش ها با شاخص های غیر فنی و دور از واقعیات بررسی می شوند .

سلاح های فنری همچنان با حضور انواع سلاح های متنوع و بسیار دقیق PCP همچنان محبوبیت خود را حفظ و بازار استفاده خود را حفظ نموده اند این سلاح ها با مکانیزم ساده خود امکان تیون پذیری (تقویت دقت سلاح ) بالایی دارند و با کمی تغییرات با ابزار و روش اصولی می توان دقت این سلاح ها را ارتقاع داد