مطالب آموزشی

در این مقاله به امواج ناگهانی ناشی از شکست دیوار صوتی و آشنایی با اصطلاحات در این زمینه می پردازیم

کوتاهی و بلندی لوله از موارد مهم و تاثیر گذار در دقت سلاح است که مورد برداشت ها و تحلیل های مختلف و باعث شایع شدن برخی اشتباهات در بین تیراندازان می شود در این مقاله به بررسی این مورد پرداخته می شود.

تیراندازان همواره یکی از توقعاتی که از سلاح خود دارند دقت است اما برای این فاکتور تعریف درستی وجود ندارد و بسیاری از سنجش ها با شاخص های غیر فنی و دور از واقعیات بررسی می شوند .

سلاح های فنری همچنان با حضور انواع سلاح های متنوع و بسیار دقیق PCP همچنان محبوبیت خود را حفظ و بازار استفاده خود را حفظ نموده اند این سلاح ها با مکانیزم ساده خود امکان تیون پذیری (تقویت دقت سلاح ) بالایی دارند و با کمی تغییرات با ابزار و روش اصولی می توان دقت این سلاح ها را ارتقاع داد

نظافت لوله سلاح به لحاظ نگهداری صحیح و همچنین بالا بردن آستانه دقتی سلاح بسیار حائز اهمیت است و تیراندازان از روش ها و مواد گوناگونی برای این امر استفاده می کنند و مباحث زیادی نیز در خصوص درستی یا نادرستی برخی از این عادات و روش ها مطرح است که در این مقاله سعی می کنیم به آنها بپردازیم

لرزش ها و حرکات موجی لوله سلاح که ناشی از عوامل مختلف و ارتعاش زا در سلاح و سلیک است در نتیجه تیراندازی های دقتی و مسابقاتی بسیار حائز اهمیت و توجه است .

برای علاقمندان به تفنگ های بادی در خرید سلاح همواره یک سوال بزرگ وجود داشته : تفنگ بادی کالیبر 4.5 یا 5.5 ؟

بررسی میزان گردش دورانی پرتابه پس از خروج لوله