نرم افزار کاربردی Altimetro free (ارتفاع سنج)نرم افزار کاربردی Altimetro free (ارتفاع سنج)

حجم فایل : 6542 KB
فرمت : .apk
تعداد دانلود : 117
دریافت فایل :
کاربرد : ارتفاع از سطح دریا دما درصد رطوبت نیازمندیهای یک تیرانداز برای استفاده صحیح از نرم افزارهای تراجکتوری مانند چرگان
0.00
ارسال کننده :