کارت هدف بنچ رست - 50 متر ریمفایر

حجم فایل : 339 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 181
دریافت فایل :
کارت هدف بنچ رست - 50 متر ریمفایر

کارت هدف 50 متر بنچ رست باید در قطع A3 پرینت شود این سیبل استاندارد 50 متر ریمفایر است لیکن در برخی کشورها از جمله ایران برای مسابقات بنچ رست تفنگ بادی در مسافت 50 متر استفاده می شود .

 

0.00
ارسال کننده :