سیبل 50 متر تفنگ بادی IRBRسیبل 50 متر تفنگ بادی

حجم فایل : 10666 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 413
دریافت فایل :
پیش از این در مسابقات 50 متر تفنگ بادی در ایران از سیبل ریمفایر استفاده می شد که به لحاظ طراحی و سطح امتیاز قابل کسب برای تفنگ بادی استاندارد نبود لذا انجمن IRBR سیبل 50 متر تفنگ بادی را طراحی نموده و مورد استفاده قرار می دهد.

0.00
ارسال کننده :