فرم اعتراض فرم اعتراض مسابقات بنچ رست

حجم فایل : 48 KB
فرمت : .docx
تعداد دانلود : 13
دریافت فایل :
این فرم در مسابقات به عنوان اعتراض رسمی توسط تیرانداز (به همراه پرداخت وجه معین شده) ارائه می گردد و در صورت تایید اعتراض وجه به وی برگشت داده می شود .
0.00
ارسال کننده :