قوانین بنچ رست (فدراسیون جهانیWRABF)قوانین بنچ رست (فدراسیون جهانیWRABF)

حجم فایل : 2321 KB
فرمت : .pdf
تعداد دانلود : 109
دریافت فایل :
قوانین قدراسیون جهانی بنچ رست در کلیه کلاسها که بخشی از این قوانین صرفا مربوط به مسابقات جهانی می باشد .
0.00
ارسال کننده :