کارت هدف بنچ رست - 25 متر تفنگ های بادی کارت هدف بنچ رست - 25 متر تفنگ های بادی

حجم فایل : 974 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 572
دریافت فایل :
کارت هدف 25 متر بنچ رست باید در قطع A3 پرینت شود و برای کلیه کلاس های 25 متر (LV - HV ) و همچنین کلاس open کاربردی م باشد .

ابعاد رینگ های این کارت هدف باید طبق استاندارد فدراسیون جهانی بنچ رست (WRABF) بدین شرح باشد:

 

0.00
ارسال کننده :