نرم افزار BrManiaSetup برای تمرین مجازی تیراندازی در بادنرم افزار BrManiaSetup برای تمرین مجازی تیراندازی در باد

حجم فایل : 369 KB
فرمت : .rar
تعداد دانلود : 291
دریافت فایل :
نرم افزار BrManiaSetup برای تمرین مجازی تیراندازی در باد با امکان تعیین بازه سرعتی باد بوده و برگرفته از دیاگرام دریفت باد می باشد و می تواند در درک بهتر این تاثیر بسیار موثر باشد.
0.00
ارسال کننده :