بنچرست

  • بارل هارمونیک Barrel Harmonic (۱۳۹۶/۹/۱۹) (مقالات) (تعداد بازدید : 946)

    لرزش ها و حرکات موجی لوله سلاح که ناشی از عوامل مختلف و ارتعاش زا در سلاح و سلیک است در نتیجه تیراندازی های دقتی و مسابقاتی بسیار حائز اهمیت و توجه است .

    بیشتر
  • بنچ رست چیست ؟ (۱۳۹۶/۳/۲۱) (منو) (تعداد بازدید : 1720)

    بیشتر