مسابقات بنچ رست در ایران

مسابقه رامیان استان گلستان دومین مسابقه بنچ رست در ایران به میزبانی باشگاه تک تیرانداز ورامین سومین دوره مسابقات بنچ رست به میزبانی باشگاه تک تیرانداز ورامین چهارمین دوره مسابقات بنچ رست تفنگ بادی-تهران مهرماه 94 پنجمین دوره مسابقات بنچ رست-تهران-14 اسفند 94 ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور-جام رمضان تهران-میگون جام خزر-بندرترکمن-29مرداد 1395 مسابقه بنچ رست لارستان فارس - 26 شهریور 1395 اولین مسابقه رسمی قهرمانی کشور(فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا) 16 مهر 1395 مسابقات بنچ رست-بندر ترکمن-30 مهر 1395 فستیوال بنچ رست اصفهان- 22 بهمن 1395 مسابقه آزاد کشوری به میزبانی باشگاه تک تیرانداز ورامین-13 اسفند 1395 مسابقه آزاد بنچ رست گلستان-بندرترکمن-7و8 اردیبهشت 1396 مسابقه بنچ رست استان فارس (باشگاه فرهنگی ورزشی فجر)-12 خرداد 1396 مسابقه آزاد IRBR به میزبانی باشگاه adventure sport مهام 9 تیر 1396 مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری 21 مهر 1396 11 و 12 آبان 1396 مسابقات بنچ رست IRBR بنچ رست 75یارد IRBR - دهم آذر 1396 مسابقه بنچ رست 25 متر IRBR - سوم و چهارم اسفند96 اولین مسابقه رنکینگ - 30 و 31 فروردین 1397 دومین مسابقه رده بندی - 11 و 12 مرداد باشگاه آرش مسابقه بنچ رست 50 متر آزاد IRBR - 8 شهریور 97 - باشگاه شاتین سومین مسابقه رده بندی تیراندازان بنچ رست ایران - 22 و 23 شهریور 97 - بندر ترکمن دومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری 21 اردیبهشت 97 سومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری IRBR آذر 1397 مسابقه بنچ رست 50 متر 23 آذر 97 - IRBR مسابقه بنچ رست 30 فروردین 98 باشگاه ماشه و مهارت شاندیز - IRBR مسابقه بنچ رست باشگاه مهراسپورت (13 و 14 تیر 98) مسابقه بنچ رست 75 یارد انجمن اکستریم بنچ رست به میزبانی باشگاه شاتین 7 تیر 98 مسابقه بنچ رست لایت ورمینت و هوی ورمینت انجمن IRBR - شهریور 98 - باشگاه شاتین مسابقه بنچ رست گروپ 50 متر IRBR در دو کلاس امتیازی و گروپ 11 و 12 مهر 98