مسابقه بنچ رست گروپ 50 متر IRBR در دو کلاس امتیازی و گروپ 11 و 12 مهر 98