باشگاه بنچ رست نقش جهان اصفهان

باشگاه بنچ رست نقش جهان یکی از دو باشگاه بنچ رست در اصفهان است که محل تمرین تیراندازان با تجربه و پاتقی برای دور همی های دوستانه و تمرین ها و تبادل تجربیات بین تیراندازان بنچ رست اصفهان است .

ادامه مطلب