مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

 

این مسابقات در تاریخ 2017/10/08 - 16 مهر 1396 برگزار گردید

مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

مسابقات بنچ رست قهرمانی کشور افریقای جنوبی 2017

 

نتایج مسابقات بنچ رست نشنال افریقای جنوبی