دومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری IRBR

دومین دوره مسابقات بنچ رست فنری - IRBR

این رقابت با حضور تیراندازان تفنگ های بادی فنری از شهرهای مختلف و در تاریخ 21 اردیبهشت 1397  برگزار شد

 

دومین دوره مسابقات بنچ رست فنری - IRBR

 

نفرات برتر مسابقه بنچ رست تفنگ های بادی فنری - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بنچ رست فنری

مقام اول : کامران ذاکری از تهران با  TX 200  4.5
مقام دوم : علی شقاقی از تهران با Walther LGU 4.5
مقام سوم : محمدرضا زمانی از سمنان با Walther LGU 
5.5

تندیس نفرات برتر