مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار می گردد - 10 آذر 1396 - ورامین

مسابقه بنچ رست IRBR برگزار می گردد - 10 آذر1396

به اطلاع علاقمندان به تیراندازی بنچ رست می رساند مسابقات 75 یارد IRBR در تاریخ 10 آذر 1396 طبق قوانین اعلام شده برگزار می گردد.

 

قوانین مسابقات 75 یارد IRBR


فرم آنلاین ثبت نام مسابقه