مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

مسابقه اکستریم بنچ رست IRBR برگزار شد - 10 آذر1396

بنچرست بنچ رست اکستریم بنچ رست 75 یارد

 

قوانین مسابقات 75 یارد IRBR

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

 

زمانبندی اجرایی مسابقه

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

لیبل یادبود مسابقه

لیبل مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR

تندیسهای نفرات برتر :

بنچرست بنچ رست

جلسه توجیهی :

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

گالری تصاویر

 

شارژمخزن در محل برگزاری مسابقه :

 

لیست شرکت کنندگان و نتایج سه راند و فینال :

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

نفرات برتز مسابقه :

مقام اول : حسین توکلی از خراسان        مقام دوم : سعید خضرایی از تهران          مقام سوم : صابر حسین پور از تهران

بنچرست بنچ رست 75 یارد اکستریم بنچ رست

 

اسپانسرهای مسابقه بنچ رست 75 یارد :

فروشگاه تجهیزات تیراندازی هانت شاپ با مدیریت آقای سید امین حسینی       مجموعه فروشگاه های ایران اسپورت ب مدیریت آقای کامران ذاکری

 مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین

حامیان مالی این مسابقه :
 آقای سید امین حسینی مدیر فروشگاه تجهیزات تیراندازی هانت شاپ www.huntshop.ir
آقای کامران ذاکری مدیر مجموعه فروشگاه های پوشاک ایران اسپورت @iran_sport12345

 

تجلیل از جناب آقای محسن بور مدیریت محترم باشگاه تک تیرانداز ورامین

محسن بوربور مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR برگزار شد - 10 آذر 1396 - ورامین