رکورد های تیراندازی بنچ رست در ایرانرکورد های مسابقات داخلی بنچ رست

رکورد های مسابقات داخلی بنچ رست

 

25 متر PCP

رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی                    رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی                    رکورد های بنچ رست                    رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی

                   

سیبل 50 متر رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی                   رکورد های بنچ رست گروپ جمع تیر                   رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی                    رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی

                    

رکوردهای بنچ رست رکورد تیراندازی

 

0.00
تعداد بازدید : 2034
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
منبع :