کلاس HV (حداکثر 27.12 ژول)کلاس HV (حداکثر 27.12 ژول)

رکورد های بنچ رست کلاس HV   (حداکثر 27.12 ژول)

محمد شقاقی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBFA در تاریخ  26 بهمن 1396 - 746 با 33X

میثم کماسایی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 - 745 با 39X

بنچرست بنچ رست

 

بالاترین X کسب شده

میثم کماسایی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 -  39X

 

0.00
تعداد بازدید : 603
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
منبع :