رکورد های بنچ رست فنریرکورد های بنچ رست فنری

رکورد های بنچ رست فنری 

بالاترین امتیاز کسب شده در سه کارت

امیر حسین ملک معزی از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت IRBR - تهران  9 آذر 1397 - 713 با 15X

 

علی شقاقی از تهران با سلاح  Walther LGU 4.5 در رقابت IRBR - تهران  9 آذر 1397 - 712 با 6X

 

بالاترین X کسب شده در سه کارت
سعید خضرایی از تهران با سلاح  Walther LGU 4.5 در رقابت IRBR - تهران  9 آذر 1397 - 693 با 16X

 

بالاترین امتیاز کسب شده در تک کارت
امیر حسین ملک معزی از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت IRBR - تهران  9 آذر 1397 - 243 با 6X

 

مهدی حمزه از اصفهان با سلاح Air Arms TX200 mkIII 4.5  در رقابت IRBR - تهران  9 آذر 1397 - 243 با 6X

 

بالاترین X کسب شده در تک کارت
محمد زمانی از سمنان با سلاح والتر 5.5 LGU در رقابت IRBR در تاریخ  21 مهر 1396 - 234 با 8X

0.00
تعداد بازدید : 561
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
منبع :