کارت 250 کسب شده در مسابقات بنچ رستکارت 250 کسب شده در مسابقات بنچ رست

کارت 250 (حداکثر امتیاز قابل کسب)

علی مومن زاذه از اصفهان با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در اولین مسابقه رنکینک - کلاس HV ( 31 فروردین 96 )  -  1 کارت 250

 

میثم کماسایی از اصفهان با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در اولین مسابقه رنکینک - کلاس HV ( 31 فروردین 96 )  -  1 کارت 250

 

صابر حسین پور از تهران با سلاح 4.5 Steyr Chaleng یک کارت 250 در اولین مسابقه رنکینک - کلاس HV ( 31 فروردین 96 )  -  1 کارت 250

 

مجتبی حسن پور از گلستان با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در اولین مسابقه رنکینک - کلاس HV ( 31 فروردین 96 )  -  1 کارت 250

 

علی شقاقی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در رقابت IRBRF ( 26 بهمن 96 )  -  1 کارت 250

 

مسیح مباشری از اصفهان با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در رقابت بندر ترکمن ( 7 و 8 اردیبهشت 96 ) و دو کارت 250 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 -  3 کارت 250

0.00
تعداد بازدید : 369
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
منبع :