رکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادیرکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

رکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

محمد گرجیان از بابلسر با سلاح  Kral Mega در رقابت IRBR - در تاریخ  30 فروردین 1398 شاندیز مشهد - 718 با 29X

محمد گرجیان رکورد 50 متر

 

بالاترین امتیاز تک کارت در مسابقات

علی فاضل مقدم از آستارا با سلاح  Cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  30 فروردین 1398 شاندیز مشهد - 244 با 14X

علی فاضل مقدم از آستارا با سلاح  Cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  30 فروردین 1398 شاندیز مشهد - 244 با 14X

 

بالاترین X کسب شده

علی فاضل مقدم از آستارا با سلاح  cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  30 فروردین 1398 - با 32X

علی فاضل مقدم از آستارا با سلاح  cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  30 فروردین 1398 - با 32X

0.00
تعداد بازدید : 1284
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
منبع :