رکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادیرکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

رکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

مهدی امینی از کرمانشاه با سلاح  cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  8 شهریور 1397 - 692 با 25X

 

حسین خادمی از تهران با سلاح  Vulcan 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  8 شهریور 1397 - 689 با 20X

 

حسین توکلی از تهران با سلاح  cricket 5.5 در رقابت IRBFA - در تاریخ  25 بهمن 1396 - 233 با  4X

مسابقه بصورت تک کارت برگزار شده

 

بالاترین X کسب شده

مهدی امینی از کرمانشاه با سلاح  cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  8 شهریور 1397 - 692 با 25X

0.00
تعداد بازدید : 987
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
منبع :