مسابقه بنچ رست 25 متر لایت ورمینت و هوی ورمینت IRBR - به میزبانی باشگاه شاتین - 8 شهریور 1398 مسابقه بنچ رست 25 متر لایت ورمینت و هوی ورمینت IRBR - به میزبانی باشگاه شاتین - 8 شهریور 1398

انجمن بنچ رست IRBR برگزار می کند

بنچرست بنچ رست   
مسابقه بنچ رست 25 متر لایت ورمینت و هوی ورمینت

8 شهریور 1398

به میزبانی باشگاه شاتین

مسابقه بنچ رست 25 متر لایت ورمینت و هوی ورمینت  8 شهریور 1398

مطالعه قوانین

نام و نام خانوادگی :
تلفن همراه :
ایمیل :
شهر :
توضیحات :
نوع سلاح و کالیبر :
نوع دوربین سلاح :
نوع سیلندر شارژ و تاریخ انقضاء :
قوانین مسابقه :
مبلغ :  تومان

0.00
تعداد بازدید : 1530
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۷
منبع :