باشگاه های بنچ رست و فیلدتارگت اصفهانباشگاه های بنچ رست و فیلدتارگت اصفهان

اصفهان :

star باشگاه سیمان اصفهان

مدیریت : مسیح مباشری     09138003075

  اصفهان - شهر ابریشم - کارخانه سیمان اصفهان - باشگاه تیراندازی سیمان اصفهان

          

 

star باشگاه بنچ رست نقش جهان

هماهنگی:  علیرضا مومن زاده     09131119594

  اصفهان - خیابان کاوه - فلکه تاکسیرانی - خیابان ورزشگاه بزرگ اصفهان - باشگاه تیراندازی نقش جهان

 

0.00
تعداد بازدید : 713
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۹/۲۰
منبع :