قوانین مسابقات بنچ رست 25 متر تفنگ های بادی - IRBRقوانین مسابقات بنچ رست 25 متر تفنگ های بادی - IRBR

بسم الله الرحمن الرحیم

«  قوانین مسابقات آزاد تیراندازی بنچ رست تفنگ های بادی - IRBR  »

 

1-  قوانین ایمنی

• تیرانداز نمی تواند سلاح خود را بدون کاور و یا هاردکیس در محل مسابقه حمل کند. این محیط شامل محل پارک وسایل نقلیه ، سالن های محل مسابقه و کلیه محیط های عمومی می باشد. هرگونه مسلح سازی ، نشانه روی و استفاده از سلاح در محیط های عمومی مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موارد منجر به دریافت اخطار و یا حذف تیرانداز از مسابقه خواهد شد. تغییر در تنظیمات فنی تفنگ و قدرت آن در زمان مسابقه پس از مرحله بازرسی تجهیزات و دریافت تاییدیه بازرسی، مجاز نمی باشد. محرز شدن این موضوع بدون اخطار منجر به رد صلاحیت تیرانداز و حذف از مسابقه می شود.

• برای برگزاری ایمن و منظم مسابقه توجه به علایم درج شده و راهنمایی داوران ضروری است.

 

قوانین ایمنی میدان مسابقه

• تا زمان فراحوانی تیرانداز توسط داوران خط ، هیچ تیراندازی حق ورود به میدان مسابقه (مکان مشخص شده برای تیراندازی به اهداف) را ندارد.

• در زمان ورود به میدان ، سلاح درون کاور و یا هاردکیس بر روی زمین و پشت میز قرار می گیرد. بعد از اتمام زمان قرارگیری تجهیزات جانبی (رست و بادنما و ... ) و تأیید ایمنی میدان و با اعلام داور خط مبنی بر قرارگیری سلاح ها ، تیراندازمجاز به قرار دادن سلاح بر روی میز خواهد بود. ساچمه گذاری سلاح ها تا زمان اعلام داور خط شروع مسابقه مجاز نمی باشد. ساچمه گذاری سلاح و خشاب قبل از ورود به میدان مسابقه مجاز نبوده و خشاب/خشاب ها باید به صورتی بر روی میز قرار گیرد که برای داوران خط آتش از نظرخالی بودن قابل رؤیت باشد. مسلح سازی سلاح ( باز کردن اهرم مسلح کننده حتی بدون قرارگیری ساچمه) تا زمان اعلام شروع مسابقه توسط داور خط مجاز نبوده و در صورت رعایت نکردن این موضوع ، تیرانداز بدون اخطار رد صلاحیت شده و از مسابقه حذف خواهد شد.

• استفاده از ایرماف ، ایرپلاک و هدست در زمان مسابقه توسط تیرانداز مجاز نمی باشد.

شلیک قبل از شروع و یا بعد از پایان یافتن زمان مسابقه (صدای سوت شروع و پایان یا اعلام فرمان های اضطراری داور مسابقه) مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موضوع منجر به دریافت اخطار کسر جریمه و یا حذف تیرانداز از مسابقه با نظر کمیته داوری می شود.

• در زمان های اضطراری و یا بررسی کارت اهداف از طرف داوران خط / افسر میدان در خطوط آتش ، با اعلام داور همه تیراندازان ملزم به ایمن سازی سلاح های خود خواهند بود. این کار با ایمن سازی سلاح (باز کردن گلن و خارج سازی خشاب) و قرار دادن پرچم ایمنی در لوله تفنگ توسط تیراندازان انجام می شود.

2- تجهیزات :

استفاده از تفنگ های بادی در کالیبرهای 4.5 و 5.5 میلیمتر با سیستم قدرتی- PCP فنرپیستون-گازرم و نیتروپیستون مجاز است. استفاده از دستگاه و ابزارهای الکترونیکی در کلیه تجهیزات تیراندازی مجاز نمی باشد. به جز زمان سنج های الکترونیکی ، شایسته است با توجه به اخلاق ورزشکاری و عدم ایجاد مزاحمت برای سایر تیراندازان این تجهیز در زمان استفاده در مسابقه در حالت بی صدا قرار گیرد.

 

3- دسته بندی کلاس های مسابقه :

کلاس 25 متر آزاد Open :

استفاده از هر نوع تفنگ بادی با سیستم دستی یا خودکار مجاز می باشد.

 سلاح می تواند فنرپیستون یا PCP باشد.

استفاده از قنداق های اصلی یا سفارشی و دست ساز مجاز است.

نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است.

•           محدودیتی برای اندازه و حجم مخزن هوا (air cylinder ) وجود ندارد. (مخزن هوای جدا از تفنگ مجاز نیست و مخزن باید یکی از قطعات سلاح و در مجموع وزن کلی آن باشد(. استفاده از مخزن دست ساز وغیر استاندارد مجاز نمی باشد.

•           استفاده از دوربین با هر بزرگنمایی مجاز است.

•           محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.

•           قدرت خروجی حداکثر تا 45 ژول مجاز است.

•           فاصله تیراندازی 25 متر است.

•           سه کارت برای هر تیرانداز در مسابقه مورد استفاده و سنجش قرار می گیرد.

•           زمان 20 دقیقه برای هر کارت هدف در نظر گرفته شده است.

•           کالیبرهای   0.177 – 0.2 – 0.22با استفاده از گیج کالیبر 0.224 اینچ  وطبق قوانین WRABF امتیازدهی می شوند.

 

 کلاس هیوی ورمینت Heavy Varmint :

•           استفاده از هر نوع تفنگ بادی با سیستم لودینگ دستی و مکانیکی مجاز می باشد

•           سیستم قدرتی سلاح می تواند فنرپیستون یا PCP باشد.

•           استفاده از قنداق های سفارشی یا دست ساز مطابق با تصویر زیر مجاز است

 

نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است )این تجهیزات جانبی در وزن کلی تفنگ محاسبه می شود(.

•           محدودیتی برای اندازه و حجم مخزن هوا ((air cylinder وجود ندارد. (مخزن هوای جدا از تفنگ مجاز نیست و مخزن باید یکی از قطعات سلاح و در مجموع وزن کلی آن باشد(. استفاده از مخزن دست ساز وغیر استاندارد مجاز نمی باشد.

•           استفاده از دوربین با هر بزرگنمایی مجاز است.

•           حداکثر 6.803 کیلوگرم وزن برای تفنگ به همراه متعلقات مجاز است.

•           قدرت خروجی حداکثر تا 12/27 ژول مجاز است (میانگین 3 شلیک )

•           فاصله تیراندازی 25 متر است.

•           کارت هدف 25 متر WRABF و سه کارت برای هر تیرانداز در مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد.

•           زمان 20 دقیقه برای هر کارت هدف در نظر گرفته شده است.

کالیبرهای   0.177 – 0.2 – 0.22با استفاده از گیج کالیبر 0.224 .و قوانین WRABF امتیازدهی می شوند.

 

کلاس لایت ورمینت light Varmint :

•           استفاده از هر نوع تفنگ بادی با سیستم لودینگ دستی و مکانیکی مجاز می باشد

•           سیستم قدرتی سلاح می تواند فنرپیستون یا PCP باشد.

•           استفاده از قنداق های سفارشی یا دست ساز مطابق با تصویر زیر مجاز است

 

نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است )این تجهیزات جانبی در وزن کلی تفنگ محاسبه می شود(.

•           محدودیتی برای اندازه و حجم مخزن هوا ((air cylinder وجود ندارد. (مخزن هوای جدا از تفنگ مجاز نیست و مخزن باید یکی از قطعات سلاح و در مجموع وزن کلی آن باشد(. استفاده از مخزن دست ساز وغیر استاندارد مجاز نمی باشد.

•           استفاده از دوربین با هر بزرگنمایی مجاز است.

•           حداکثر 4.762 کیلوگرم وزن برای تفنگ به همراه متعلقات مجاز است.

•           قدرت خروجی حداکثر تا 27/16 ژول مجاز است (میانگین 3 شلیک )

•           فاصله تیراندازی 25 متر است.

•           کارت هدف 25 متر WRABF و سه کارت برای هر تیرانداز در مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد.

•           زمان 20 دقیقه برای هر کارت هدف در نظر گرفته شده است.

کالیبرهای   0.177 – 0.2 – 0.22با استفاده از گیج کالیبر 0.224 .و قوانین WRABF امتیازدهی می شوند.

 

 

امتیازدهی در کلیه کلاس های  25 متر  ( آزاد و استاندارد) :

کارت هدف 25 متر مورد استفاده (قطع A3) که در کلیه کلاس های 25 متر آزاد ، هیوی ورمینت و لایت ورمینت (هر تیرانداز سه کارت) استفاده می شود:


دانلود سیبل 25 متر

•           هر کارت هدف از 25 باکس هدف امتیازی ( Scoring box ) تشکیل شده است. در داخل هر جعبه یک هدف با 6 رینگ از امتیاز 5 تا 10 قرار دارد ، تیراندازی به این اهداف به هر تعداد مجاز بوده ولی برای هرجعبه از هدف های امتیازی تنها یک شلیک مجاز است.

امتیازهای قابل کسب

 

4- تجهیزات جانبی و مشخصات :

ساچمه :

•           ساچمه های مورد استفاده باید از جنس سرب و در کالیبرهای 0.177 – 0.2 – 0.22 اینچ  باشند.

رست ها Rests :

در کلاسهای استاندارد HV  و LV رست جلو تنها باید قسمت جلویی قنداق تفنگ  بچه قنداق forearm  را پوشش دهد. رست پشتی تنها قسمت انتهایی قنداق را پوشش می دهد. هیچ کدام از دو رست نمی تواند به میز یا تفنگ یا به یکدیگر متصل باشند. هر دو بخش باید قابلیت حرکتمستقل از قسمت دیگر را داشته باشد.

الف :رست جلو Front Rest :

به طور کلی رست جلو محدودیتی از نظر وزن ، مواد ساخته شده و نوع طراحی ندارد. رست جلو باید داری بخشی به صورت کیسه شن (( sand bag با جنس نرم و انعطاف پذیر باشد . بخش جلویی تفنگ نباید با هیچ بخشی از رست به غیر از کیسه شن مذکور تماس داشته باشد به طوریکه پایین بچه قنداق باید با بخش بالایی کیسه شن ( sand bag ) برخورد داشته باشد.

رست جلو می تواند دارای تنظیمات حرکتی عمودی و افقی (vertical and horizontal ) با هر نوع عملکردی باشد.

ب: رست پشتی Rear Bag :

رست پشتی می تواند یک کیسه و یا مجموعه ای از کیسه های حاوی شن یا ماسه باشد. کیسه پشتی در صورتی که تنظیم کننده عمودی یا افقی نداشته باشد ممکن است شامل یک ارتفاع دهنده عمودی   vertical spacer  نیز باشد. ارتفاع دهنده عمودی مورد استفاده نمی تواند دارای برجستگی هایی برای اتصال به بخش بالایی میز بوده و همچنین نمی تواند متصل به کیسه شن باشد. ارتفاع دهنده ها می توانند از جنس چوب یا لاستیک باشند.

ج : کیسه شن Sand Bag :

کیسه های شن باید از جنس چرم یا الیاف پارچه و از شن پر شده باشند. کیسه باید انعطاف پذیر باشد و قطر شن های داخل آن نباید از 3 میلی متر یا 0.12 اینچ بیشتر باشد. تنها در قسمت کف میتوان برای افزایش پایداری کیسه از شن های درشتتراستفاده کرد. استفاده از کیسه هایی که از چرم خشک و ضخیم، پلاستیک یا چوب با پوشش چرم ساخته شده اند مجاز نیست. میتوان در سطح کیسه ها از موادی استفاده کرد که جلوی سر خوردن و لغزیدن کیسه را میگیرند.

میتوان برای ثابت کردن سلاح تالک یا مواد و نوارهای ضد لغزش به کار برد.

نکته : در کلاس های آزاد (open) محدودیتی برای نوع رست و یک تکه بودن آن (متصل بودن رست جلو و عقب) وجود ندارد اما همچنان قفل نمودن سلاح داخل رست غیر مجاز و = DQ می باشد (قوانین بخش مهار سلاح در بند بعدی شامل کلاس آزاد نیز می گردد) .

 

مهار تفنگ:

در حین رقابت هیچ شرکت کننده ای مجاز به قفل نمودن سلاح داخل رست از طریق فک رست یا هر روش دیگری نیست و این اقدام در صورت تایید داوران منجر به DQ (سلب صلاحیت از ادامه مسابقه) می گردد .

زمانی که تفنگ بر روی رست جلو یا پشتی قرار دارد نباید با بالا آوردن تفنگ توسط داور، رست ها نیز همراه با تفنگ بالا بیایند. تفنگ بوسیله گیره رست می تواند بسته باشد البته به طوری که حرکت جلو و عقب داشته و باعث مهار تفنگ نشود.

رست جلو یا پشتی نباید جلوی لگد و پس زنی تفنگ را بگیرند لذا هر لحظه ای که داور جهت تست ریکویل و آزاد بود حرکت سلاح روی رست به تیرانداز فرمان جدا شدن از سلاح را صادر نماید ، تیرانداز پس از شلیک (در صورت لود بودن سلاح ) باید از سلاح جدا شود (بدون دستکاری در تجهیزات) و امکان تست را برای داور مهیا نماید.   اتصال تجهیزات رست به میز مجاز نمی باشد.

کپسول هوا برای شارژ تفنگ :

کپسول های مورد استفاده برای شارژ تفنگ های بادی باید از نظر استفاده ایمن باشند. ( تاریخ انقضای معتبر و مشخص روی کپسول ها درج شده باشد و همچنین فشار کاری شیر و بدنه یکی باشد ). ایمنی کپسول ها توسط افسر بازرسی تجهیزات در زمان تعیین شده برای بازرسی تجهیزات تیرانداز مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید می شود.

تست کرنوگرافی :

تمامی سلاح های مورد استفاده تیراندازان قبل از مسابقه توسط افسر بازرسی تجهیزات از نظر سرعت خروجی اعلام شده برای هر کلاس و با استفاده از دستگاه کرنوگراف مستقر در محل بازرسی مورد آزمایش قرار می گیرند.

 

پیروزی و کسب عناوین برتر این رقابت را در کنار خاطره ای خوب برای شما آرزومندیم   

IRBR


 

 

0.00
تعداد بازدید : 1309
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۷/۷
منبع :