کلیپ آموزش نرم افزار چرگان _ میثم کماسایی توصیحات در سطح پایه و کلی از کاربرد نرم افزار چرگان هست که روی تصویر نرم افزار ارائه شده امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره. بدلیل ریسایز نشدن تصویر حجم کلیپ رو کم نکردم .