محمد علی وطن دوست در مسابقه بنچ رست 2017 اسلوونی وضعیت باد در رقابت جهانی 2017 روز تمرین