دوربین بنچ رست Benchrest Scope
دوربین بنچ رست Benchrest Scope

دوربین بنچ رست Benchrest Scope

دوربین بنچ رست

دوربین های بنچ رست با توجه به نیازمندیهای تیرانداز در این رشته دارای زوم ثابت 36 و بیشتر هستند

رتیکل یا بعلاوه این دوربین ها از نوع دوبلکس ساده و بسیار نازک است و در برخی نسخه ها دارای یک دات در مرکز رتیکل است

دوربین بنچ رست

این رتیکل در عین سادگی و ظرافت بسیار کارآمد در واقع منطبق با نیازمندی یک تیرانداز بنچ رست است . 

مقاله دوربین مناسب بنچ رست

دوربین بنچ رست Benchrest Scope

 

دوربین های محبوب بنچ رست
weaver t36
دوربین بنچ رست

 

 

Leupold 45×45 Competition

دوربین بنچ رست

 

 

 

Sightron SII36X42BRD

دوربین بنچ رست

 

 

Sightron SIIISS 45*45 ED

دوربین بنچ رست