کارت هدف بنچ رست - 50 متر ریم فایرکارت هدف بنچ رست - 50 متر ریم فایر

حجم فایل : 393 KB
فرمت : .pdf
تعداد دانلود : 210
دریافت فایل :
کارت هدف بنچ رست - 50 متر ریم فایر

کارت هدف 50 متر بنچ رست باید در قطع A3 پرینت شود این سیبل استاندارد 50 متر ریمفایر است لیکن در برخی کشورها از جمله ایران برای مسابقات بنچ رست تفنگ بادی در مسافت 50 متر استفاده می شود .

کارت هدف 50 متر ریم فایر rimfire فدراسیون جهانی بنچ رست wrabf

0.00
ارسال کننده :