Air Rifle Benchrest 50m سیبل 50 متر Air Rifle Benchrest 50m سیبل تیراندازی 50 متر تفنگ بادی - مخصوص چاپ سیاه و سفید

حجم فایل : 4560 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 706
دریافت فایل :
کارت هدف بنچ رست تفنگ بادی IRBR

امتیازدهی کلاس 50 متر بادی:

Air Rifle Benchrest 50m Target Scoring

Air Rifle Benchrest 50 Meters

     Air Rifle Benchrest 50m Target 

اندازه رینگ ها :  X = 0.4cm  10 = 1cm     9=1.88    8=2.69    7=3.53     6=4.36    

سیبل 50 متر تفنگ بادی بنچ رست

قوانین امتیازدهی مشابه 25قوانین فدراسیون جهانی بنچ رست WRABF است :

  1. برخورد به رینگ مرکزی X محاسبه می شود.
  2. تنها شلیک هایی که به داخل باکس هدف های آبی رنگ برخورد کنند مورد محاسبه قرار می گیرند.
  3. برای شلیک هایی که بیرون از رینگ های امتیازی و داخل باکس برخورد کند ، تنها 5 امتیاز محاسبه می شود.
  4. برای هر باکس امتیازی تنها یک شلیک مجاز است و در صورت داشتن شات اضافه امتیاز دورترین پانچ محاسبه و در ازای هر شات اضافه یک منفی 1 لحاظ می شود .
  5. شلیک های انجام شده به سایترها (قرمز رنگ ) اگر از خط جدا کننده بالاتر و در بخش هدف های امتیازی برخورد کند ، به عنوان شلیک به هدف های امتیازی محاسبه می شوند و تنها در اولین شلیک در صورت چنین اتفاقی مراتب به افسر میدان اطلاع داده شده و از دور امتیازدهی خارج می شود (صرفا با هماهنگی افسر میدان و اولین پانچ سیبل) .
  6. بالاترین امتیاز 250 با 25X می باشد.

    پیش از این در مسابقات 50 متر تفنگ بادی در ایران از سیبل ریمفایر استفاده می شد که به لحاظ طراحی و سطح امتیاز قابل کسب برای تفنگ بادی استاندارد نبود لذا انجمن IRBR سیبل 50 متر تفنگ بادی را طراحی نموده و مورد استفاده قرار می دهد.
0.00
ارسال کننده :