کارت هدف 50 متر جمع تیر IRBRاین کارت هدف بر مبنای قوانین مسابقات بنچ رست گروپ ریم فایر و برای تفنگ های بادی در مسافت 50 متر بازطراحی شده است

حجم فایل : 636 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 202
دریافت فایل :
Target Group 50m

کارت هدف 50 متر بادی برای مسابقات جمع تیر IRBR

برای پرینت در قطع A5

سیبل گروپ گیری مسابقات بنچ رست IRBR

0.00
ارسال کننده :