کارت هدف بنچ رست - 50 متر ریم فایر - رنگیکارت هدف بنچ رست - 50 متر ریم فایر - رنگی

حجم فایل : 1109 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 28
دریافت فایل :
کارت هدف بنچ رست - 50 متر ریم فایر - رنگی

کارت هدف 50 متر بنچ رست باید در قطع A3 پرینت شود این سیبل استاندارد 50 متر ریمفایر است لیکن در برخی کشورها از جمله ایران برای مسابقات بنچ رست تفنگ بادی در مسافت 50 متر استفاده می شود .

0.00
ارسال کننده :