قوانین بنچ رست (Wrabf)قوانین بنچ رست (Wrabf)

حجم فایل : 2579 KB
فرمت : .pdf
تعداد دانلود : 875
دریافت فایل :
قوانین بنچ رست فدراسیون جهانی پس از برگزاری جلسات متعدد ترجمه و تدوین و ویرایش نهایتا در قالب فایل pdf زیر قابل ارائه گردید. قوانین بنچ رست فدراسیون جهانی بنچ رست WRABF شامل رشته های ریمفایر و ایررایفل بوده و مرجع الگوبرداری قوانین برای کشورهای عضو می باشد . این قوانین به همت و تلاش آقایان : میثم کماسایی - سعید سعادتمند - سعید آزادیان - علی اسحاقی - رضا تک زارع ترجمه ، تدوین و ویرایش گردیده است
0.00
ارسال کننده :