فرم کنترل تجهیرات بنچ رستفرم کنترل تجهیرات بنچ رست

حجم فایل : 230 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 29
دریافت فایل :
پیش از آغاز تیراندازی در رقابت های بنچ رست کلیه تیراندازان باید به همراه تجهیزات خود در بخش کنترل تجهیزات حاضر شوند و با اخذ تاییدیه و لیبل کنترل تجهیزات طبق برنامه اعلامی وارد خط آتش شوند .
0.00
ارسال کننده :