کارت هدف بنچ رست 25 متر تفنگ بادی کارت هدف رنگی بنچ رست - 25 متر تفنگ های بادی

حجم فایل : 61 KB
فرمت : .pdf
تعداد دانلود : 926
دریافت فایل :
کارت هدف 25 متر بنچ رست باید در قطع A3 پرینت شود و برای کلیه کلاس های 25 متر (LV - HV ) و همچنین کلاس open کاربردی م باشد .

ابعاد رینگ های این کارت هدف باید طبق استاندارد فدراسیون جهانی بنچ رست (WRABF) بدین شرح باشد:

 

سیبل 25 متر بنچ رست WRABF

0.00
ارسال کننده :