قوانین-بنچ-رست

 • قوانین بنچ رست (Wrabf) (۱۳۹۶/۵/۲۷) (دانلود) (تعداد بازدید : 2256)

  قوانین بنچ رست فدراسیون جهانی پس از برگزاری جلسات متعدد ترجمه و تدوین و ویرایش نهایتا در قالب فایل pdf زیر قابل ارائه گردید. قوانین بنچ رست فدراسیون جهانی بنچ رست WRABF شامل رشته های ریمفایر و ایررایفل بوده و مرجع الگوبرداری قوانین برای کشورهای عضو می باشد . این قوانین به همت و تلاش آقایان : میثم کماسایی - سعید سعادتمند - سعید آزادیان - علی اسحاقی - رضا تک زارع ترجمه ، تدوین و ویرایش گردیده است

  بیشتر
 • قوانین بنچ رست (Wrabf) (۱۳۹۶/۵/۲۷) (اخبار) (تعداد بازدید : 4159)

  قوانین فدراسیون جهانی بنچ رست پس از برگزاری جلسات متعدد ترجمه و تدوین و ویرایش نهایتا در قالب فایل pdf زیر قابل ارائه گردید. قوانین بنچ رست فدراسیون جهانی بنچ رست WRABF شامل رشته های ریمفایر و ایررایفل بوده و مرجع الگوبرداری قوانین برای کشورهای عضو می باشد . این قوانین به همت و تلاش آقایان : میثم کماسایی - سعید سعادتمند - سعید آزادیان - علی اسحاقی - رضا تک زارع ترجمه ، تدوین و ویرایش گردیده است

  بیشتر
 • قوانین بنچ رست (فدراسیون جهانیWRABF) (۱۳۹۶/۳/۱۷) (دانلود) (تعداد بازدید : 1812)

  قوانین قدراسیون جهانی بنچ رست در کلیه کلاسها که بخشی از این قوانین صرفا مربوط به مسابقات جهانی می باشد .

  بیشتر