مقالات

  • بارل هارمونیک Barrel Harmonic (۱۳۹۶/۹/۱۹) (مقالات) (تعداد بازدید : 3424)

    لرزش ها و حرکات موجی لوله سلاح که ناشی از عوامل مختلف و ارتعاش زا در سلاح و سلیک است در نتیجه تیراندازی های دقتی و مسابقاتی بسیار حائز اهمیت و توجه است .

    بیشتر