هد-سایز

  • اهمیت سایز هد ساچمه (۱۳۹۶/۷/۷) (مقالات) (تعداد بازدید : 3103)

    همواره شناخت کافی از لوله سلاح ها و نوع ساچمه مناسب که حداکثر دقت را ارائه نماید یکی از دغدغه های بزرگ تیراندازان در هدف زنی دقیق است . این مقاله به صورت کلی به اهمیت ویژه سایز هد ساچمه در دقت تیراندازی می پردازد .

    بیشتر