مسابقه آزاد کشوری به میزبانی باشگاه تک تیرانداز ورامین-13 اسفند 1395