مسابقه آزاد IRBR به میزبانی باشگاه adventure sport مهام 9 تیر 1396