دومین مسابقه بنچ رست در ایران به میزبانی باشگاه تک تیرانداز ورامین