سومین مسابقه رده بندی تیراندازان بنچ رست ایران - 22 و 23 شهریور 97 - بندر ترکمن