مسابقه بنچ رست 30 فروردین 98 باشگاه ماشه و مهارت شاندیز - IRBR