بنچ رست فنری 25 متر

بسم الله الرحمن الرحیم
 
قوانین مسابقات  تیراندازی بنچ رست تفنگ های فنری

با تشکر از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه، مطالعه و توجه به قوانین فوق الزامی است قابل توجه است که قوانین زیر مطابق مسابقات فدراسیون جهانی WRABF می باشد .

قوانین ایمنی

• تیرانداز نمی تواند سلاح خود را بدون کاور و یا هاردکیس در محل مسابقه حمل کند. این محیط شامل محل پارک وسایل نقلیه ، سالن های محل مسابقه و کلیه محیط های عمومی می باشد. هرگونه مسلح سازی ، نشانه روی و استفاده از سلاح در محیط های عمومی مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موارد منجر به دریافت اخطار و یا حذف تیرانداز از مسابقه خواهد شد. تغییر در تنظیمات فنی تفنگ و قدرت آن در زمان مسابقه پس از مرحله بازرسی تجهیزات و دریافت تاییدیه بازرسی، مجاز نمی باشد. محرز شدن این موضوع بدون اخطار منجر به رد صلاحیت تیرانداز و حذف از مسابقه می شود.

• برای برگزاری ایمن و منظم مسابقه توجه به علایم درج شده و راهنمایی داوران ضروری است.

قوانین ایمنی میدان مسابقه

• تا زمان فراحوانی تیرانداز توسط داوران خط ، هیچ تیراندازی حق ورود به میدان مسابقه (مکان مشخص شده برای تیراندازی به اهداف) را ندارد.

• در زمان ورود به میدان ، سلاح درون کاور و یا هاردکیس بر روی زمین و پشت میز قرار می گیرد. بعد از اتمام زمان قرارگیری تجهیزات جانبی (رست و بادنما و ... ) و تأیید ایمنی میدان و با اعلام داور خط مبنی بر قرارگیری سلاح ها ، تیراندازمجاز به قرار دادن سلاح بر روی میز خواهد بود. ساچمه گذاری سلاح ها تا زمان اعلام داور خط شروع مسابقه مجاز نمی باشد. ساچمه گذاری سلاح و خشاب قبل از ورود به میدان مسابقه مجاز نبوده و خشاب/خشاب ها باید به صورتی بر روی میز قرار گیرد که برای داوران خط آتش از نظرخالی بودن قابل رؤیت باشد. مسلح سازی سلاح ( باز کردن اهرم مسلح کننده حتی بدون قرارگیری ساچمه) تا زمان اعلام شروع مسابقه توسط داور خط مجاز نبوده و در صورت رعایت نکردن این موضوع ، تیرانداز بدون اخطار رد صلاحیت شده و از مسابقه حذف خواهد شد.

• استفاده از ایرماف ، ایرپلاک و هدست در زمان مسابقه توسط تیرانداز مجاز نمی باشد.

شلیک قبل از شروع و یا بعد از پایان یافتن زمان مسابقه (صدای سوت شروع و پایان یا اعلام فرمان های اضطراری داور مسابقه) مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موضوع منجر به دریافت اخطار کسر جریمه و یا حذف تیرانداز از مسابقه با نظر کمیته داوری می شود.

• در زمان های اضطراری و یا بررسی کارت اهداف از طرف داوران خط / افسر میدان در خطوط آتش ، با اعلام داور همه تیراندازان ملزم به ایمن سازی سلاح های خود خواهند بود. این کار با ایمن سازی سلاح (باز کردن گلن و خارج سازی خشاب) و قرار دادن پرچم ایمنی در لوله تفنگ توسط تیراندازان انجام می شود.

کلاس 25 متر فنری :

استفاده از هر نوع تفنگ بادی با سیستم دستی یا خودکار مجاز می باشد.

 سلاح می تواند فنرپیستون یا نیتروپیستون باشد.

استفاده از قنداق های اصلی یا سفارشی و دست ساز مجاز است.

نصب وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است.

•           استفاده از دوربین با هر بزرگنمایی مجاز است.

•           محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.

•           قدرت خروجی محدودیتی ندارد.

•           فاصله تیراندازی 25 متر است.

•           زمان 30 دقیقه برای هر کارت هدف در نظر گرفته شده است.

•           کالیبرهای   0.177 – 0.2 – 0.22با استفاده از گیج کالیبر  0.224 اینچ  وطبق قوانین WRABF امتیازدهی می شوند.

امتیازدهی:

کارت هدف 25 متر مورد استفاده (قطع A3) (هر تیرانداز یک کارت) استفاده می شود و نفرات برتر از هر خط وارد رقابت فینال می شوند:

•           هر کارت هدف از 25 باکس هدف امتیازی ( Scoring box ) تشکیل شده است. در داخل هر باکس یک هدف با 6 رینگ از امتیاز 5 تا 10 قرار دارد ، تیراندازی به این اهداف به هر تعداد مجاز بوده ولی برای هر باکس از هدف های امتیازی تنها یک شلیک مجاز است.

امتیازهای قابل کسب

تجهیزات جانبی و مشخصات :

استفاده از تفنگ های بادی در کالیبرهای 4.5 و 5.5 میلیمتر با سیستم قدرتی- فنرپیستون و نیتروپیستون مجاز است. استفاده از دستگاه و ابزارهای الکترونیکی در کلیه تجهیزات تیراندازی مجاز نمی باشد. به جز زمان سنج های الکترونیکی ، شایسته است با توجه به اخلاق ورزشکاری و عدم ایجاد مزاحمت برای سایر تیراندازان این تجهیز در زمان استفاده در مسابقه در حالت بی صدا قرار گیرد.

ساچمه :

•           ساچمه های مورد استفاده باید از جنس سرب و در کالیبرهای 0.177 – 0.2 – 0.22 اینچ  باشند.

رست ها و کیسه شن ها:

استفاده از رست یا کیسه شن دو تکه یا یک تکه مجاز است .

به طور کلی رست جلو محدودیتی از نظر وزن ، مواد ساخته شده و نوع طراحی ندارد ولیکن قفل نمودن سلاح داخل فک رست با تثبیت آن توسط بند و ... در رست و کیسه شن مجاز نیست.

زمانی که تفنگ بر روی رست جلو یا پشتی قرار دارد نباید با بالا آوردن تفنگ توسط داور، رست ها نیز همراه با تفنگ بالا بیایند. تفنگ بوسیله گیره رست می تواند کمی بسته باشد البته به طوری که حرکت جلو و عقب داشته و باعث مهار تفنگ نشود.

رست جلو یا پشتی نباید جلوی لگد و پس زنی تفنگ را بگیرند لذا هر لحظه ای که داور جهت تست ریکویل و آزاد بود حرکت سلاح روی رست به تیرانداز فرمان جدا شدن از سلاح را صادر نماید ، تیرانداز پس از شلیک (در صورت لود بودن سلاح ) باید از سلاح جدا شود (بدون دستکاری در تجهیزات) و امکان تست را برای داور مهیا نماید.   اتصال تجهیزات رست به میز مجاز نمی باشد.

پیروزی و کسب عناوین برتر این رقابت را در کنار خاطره ای خوب برای شما آرزومندیم   

IRBR