تست آپدیت جدید نرم افزار ترواسکور

تست آپدیت جدید نرم افزار ترواسکور Truescore


جدیدترین آپ دیت نرم افزار ترو اسکور جهت دومین استفاده در مسابقات بنچ رست انجمن IRBR در تاریخ 7 و 8 شهریور توسط محمد وطن دوست و میثم کماسایی در روز دوشنبه 7 مرداد 98 تست شد
سرعت و دقت امتیازدهی در این نسخه از نرم افزار امتیازدهی الکترونیکی بنچ رست افزایش داشته و استفاده از آن می تواند برای مسابقات بنچ رست در ایران قابل اعتماد باشد .

نرم افزار ترو اسکور Truescore


در این تست ۵ کارت تیراندازی امتیازدهی و با حساسیت باکس به باکس مورد مقایسه با امتیازدهی دستی قرار گرفت .

تست آپدیت جدید نرم افزار ترواسکور Truescoreتست آپدیت جدید نرم افزار ترواسکور Truescore

پیش از این نیز انجمن بنچ رست IRBR برای استفاده از این نرم افزار در تاریخ 9 تیر 96 پیشگام شد و امتیازدهی الکترونیکی در این مسابقه مورد رضایت تیم اسکور و تیراندازان شرکت کننده قرار گرفت .

مسابقه 9 تیر 1396 انجمن بنچ رست IRBR به میزبانی باشگاه تیراندازی شاتین

نرم افزار امتیازدهی الکترونیکی بنچ رست