دومین مسابقه عکاسی نگاه تیرانداز

دومین مسابقه عکاسی نگاه تیرانداز

تیراندازی تفنگ بادی

📷 دومین مسابقه عکاسی نگاه تیرانداز
انجمن بنچ رست IRBR 
📩 آثار خود (حداکثر ۵ عکس / بصورت فایل اصلی) را با ذکر نام عکاس و توضیحات اختیاری به آدرس زیر ارسال نمایید :

⏰ زمان ارسال تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹
تصاویر منتخب به همراه توضیحات در وب سایت انجمن منتشر و به ثبت کننده بهترین تصویر ارسالی تندیس نفیسی اهدا خواهد شد.