باشگاه های تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت کرمانشاهباشگاه های تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت کرمانشاه

کرمانشاه :

star باشگاه بنچ رست کرمانشاه

مدیریت : محمد امین صادق نیا    09396407571

کرمانشاه، بلوار طاقبستان، روبروی بیمارستان حضرت معصومه (س)، مجموعه ی ورزشی امام خمینی (ره)
 

    

0.00
تعداد بازدید : 1409
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۹/۲۰
منبع :