باشگاه های بنچ رست و فیلدتارگت اصفهانباشگاه های بنچ رست و فیلدتارگت اصفهان

اصفهان :

star باشگاه تیراندازی خدنگ افزار 

مدیریت : مسیح برومند     09134117571

             مسیح مباشری    09138003075

  اصفهان - شهر ابریشم - کارخانه سیمان اصفهان - باشگاه تیراندازی سیمان اصفهان

    خدنگ افزار      

 

star باشگاه بنچ رست نقش جهان

هماهنگی:  آقای بزرگی     09135738896

  اصفهان - خیابان کاوه - فلکه تاکسیرانی - خیابان ورزشگاه بزرگ اصفهان - باشگاه تیراندازی نقش جهان

 

0.00
تعداد بازدید : 1664
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۹/۲۰
منبع :