باشگاه های بنچ رست و فیلدتارگت گلستانباشگاه های بنچ رست و فیلدتارگت گلستان

گلستان:

star باشگاه تیراندازی بالابان

باشگاه تیراندازی بالابان

مدیریت :      وحید مازندرانی    
  گلستان - شهر گرگان

           

 

star باشگاه بندر ترکمن

مدیریت :      یونس اونق     09119751393
             صادق قرنجیکی   
09388615357

  گلستان - شهر بندر ترکمن - مجموعه اسبدوانی بندر ترکمن - باشگاه بنچ رست بندر ترکمن

          

 

star باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت کرد کوی

مدیریت :      حمید منوچهری     091359315452

  گلستان - کردکوی بلوار امام رضای شرقی - بعد از دادگستری - کوچه امام علی ع

 

0.00
تعداد بازدید : 1417
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۹/۲۰
منبع :