قوانین بنچ رستقوانین بنچ رست

قوانین بنچ رست

(برای مطالعه قوانین کلاسهای مختلف تیراندازی بنچ رست روی لیبل ها کلیک کنید)

قوانین بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت ورمینت          قوانین بنچ رست ۲۵ متر کلاس هوی ورمینت          قوانین بنچ رست کلاس ۵۰ متر آزاد Unlimitedقوانین بنچ رست گروپ ۵۰ متر تفنگ بادی          قوانین بنچ رست کلاس ۷۵ یارد تفنگ بادی         قوانین بنچ رست تفنگ بادی فنری ۲۵ متر         قوانین تیراندازی سیلوئت تفنگ بادی

0.00
تعداد بازدید : 531
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۲/۱
منبع :