محاسبه تاخیر در زمان پرواز پرتابه

محاسبه تاخیر در زمان پرواز پرتابه

میثم کماسایی بدون دیدگاه

سرعت تاخیر پرتابه حاصل تفریق سرعت در خلا از میانگین سرعت واقعی است که برای دستیابی به بهترین ساچمه برای تیراندازی در باد کاربرد دارد

باكس ابزار

  • ورود به ابزار
  • مطالب ديگر